• Start jouw love story!

Kwaliteit En Discretie

Humsafar.nl staat voor dating. En dating is de serieuze zoektocht naar een partner of een vriend. Daartoe biedt Humsafar.nl op haar website zeer toegankelijk en gebruiksvriendelijk haar diensten aan. Het team achter de datingsite is continu actief om leden en bezoekers optimaal te begeleiden en te beschermen in hun zoektocht. Daarbij staan discretie en privacy van de leden voorop.

Kwaliteitsgarantie
Humsafar.nl stelt zich ten doel een datingsite te bieden die voldoet aan alle eisen van haar gebruikers. De site oogt prettig en overzichtelijk en poogt uit te blinken in gebruikersgemak. Daartoe worden de modernste internettechnieken toegepast wat resulteert in een onophoudelijke communicatie met de leden.

Profielinzage
Humsafar.nl controleert en wijzigt elke profiel op ongepaste of aanstootgevende informatie. Of wel Informatie die onze service kan schaden. Humsafar.nl ziet er op toe dat profielen van gebruikers eerlijk en netjes blijven. Eerlijk betekent in deze dat gepoogd wordt fakers te weren van de site. Daarnaast is het niet toegestaan om directe adresseringsgegevens op te nemen in je profiel. Netjes staat voor het weren van ongepast taalgebruik.

Bescherming personalia
Humsafar.nl behoud zich aan alle wetten en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Humsafar.nl neemt verder iedere voorzorgsmaatregel om uw informatie, zowel online als offline te beschermen. Humsafar.nl gaat discreet om met persoonlijke gegevens van gebruikers en zal deze nooit zonder uitdrukkelijke toestemming doorgeven aan andere leden of derden. Tevens beschermt Humsafar.nl bezoekers tegen onbewust gebruik van diensten waar kosten aan verbonden zijn.

Gedragsprobleem
Humsafar.nl houd structurele controle op gedragproblemen. Bij melding van gedrag probleem wordt de lid definitief verwijderd. Humsafar.nl staat geen profielen toe die zinspelen op- of oproepen tot seksuele contacten.

Misdragingen
Humsafar.nl gaat uit van normaal contact tussen leden, maar sluit niet uit dat gebruikers zich incidenteel niet aan algemeen geaccepteerde gedragscodes houden. Dergelijk wangedrag kan worden gemeld via de contactopties op de site. Misbruikers lopen het risico permanent te worden uitgesloten.

Diensten
Humsafar's betaalde diensten worden duidelijk en met bijbehorende tarieven aangegeven. Het portal bevat een overzicht van alle acties waarvoor moet worden betaald.

Controle van beeld en geluid.
Humsafar.nl controleert alle foto’s, video en geluid materialen. Op ongepaste ofwel aanstootgevende informatie, die ons service kan schaden.