• Start jouw love story!

Privacy

Vermeld nooit je echte emailadres in je profiel.

Wat is het doel van Humsafar
Doelstelling van Humsafar is het openstellen van communicatie en samenbrengen tussen de members. Daarnaast het bereiken van een efficiëntere en doelgerichte Members/daters. Dit gebeurt door het delen van kennis en het gezamenlijk ontsluiten van informatiebronnen.

Wat biedt Humsafar
Humsafar biedt mogelijkheden tot:
- Het vinden en bereiken van members..
- Het ondersteunen of aanvullen van communicatiemogelijkheden.
- Het interdepartementaal uitwisselen en hergebruiken van members.
- Contact leggen vindt plaats via anoniem bellen.

Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens worden verstaan: die gegevens over een persoon die ook herleidbaar zijn tot die persoon.

Aanlevering persoonsgegevens door members zelf
Voor het gebruik van een Humsafar kunnen er meer persoongegevens worden gevraagd dan de persoongegevens die zijn opgenomen in de Humsafar database. Deze persoongegevens moeten dan apart worden aangeleverd door de members zelf.

Let op! Dit privacystatement geldt enkel en alleen voor de toepassingen die onder de verantwoordelijkheid van Humsafar vallen. Dit houdt in dat Humsafar niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid en eventuele andere externe toepassingen op Humsafar. Voor het privacybeleid met betrekking tot dergelijke toepassingen wordt verwezen naar de betreffende.

Gebruik gegevens
Voor de toepassingen die onder de verantwoordelijkheid van Humsafar vallen en waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, geldt dat Humsafar zorgvuldig met deze gegevens om gaat. De persoonsgegevens worden enkel en alleen gebruikt door medewerkers binnen Humsafar voor de doelstelling van Humsafar.

Verstrekking van gegevens aan derden
Humsafar verstrekt uw persoonsgegevens niet aan een derde partij, behoudens voor zover wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden door Humsafar enkel en alleen gebruikt voor de in deze privacystatement omschreven doelen van Humsafar.

Beveiliging
Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Humsafar beveiligingsmaatregelen getroffen, zoals maatregelen tegen ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde toegang, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en ongeoorloofde wijziging.

Geheimhouding
De personen die handelen onder het gezag van Humsafar alsmede degenen die toegang hebben tot persoonsgegevens om Humsafar te kunnen faciliteren, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij wet- en regelgeving hen verplicht mededelingen te doen.